İş

Naturel Holding iştirakleri, ESG puan hedeflerini gerçekleştirerek A puanı aldı

Naturel Holding’in yenilenebilir enerji branşında borsaya kote iştirakleri Naturel Renewable Power, Esenboğa Elektrik ve Margün Power, 2022 yılı ESG skoru hedeflerini gerçekleştirerek A notu aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle tüm süreçlerinde sürdürülebilirliği odağına alan Naturel Holding, sürdürülebilirlik politikalarıyla çevreye ve topluma duyarlı olma yolunda kararlılıkla ilerliyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için “daha ​​temiz, daha yaşanabilir bir dünya” anlayışıyla güneş enerjisi ile elektrik branşının dönüşümüne büyük katkı sağlayan Naturel Holding’in Naturel Yenilenebilir Enerji, Esenboğa Elektrik ve Margün Enerji olmak üzere 3 iştiraki, şeffaflık ve hesap verebilirlik . Hesap verebilirlik unsurları ile 2021 yılından beri ESG raporlaması yapmaktadır.

Borsaya kote şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerinin değerlendirilmesinde rol oynayan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, küresel finansal piyasa verileri ve altyapı sağlayıcısı Refinitiv ile birlikte endekse dahil edilecek şirketlerin notlarını değerlendiriyor.

Refinitiv tarafından belirlenen 2021 ESG puanlarına göre 2023 yılının 2. çeyreğinde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne giren Natural Renewable Power, Esenboğa Elektrik ve Margün Power, 2022 ESG puanını elde ederek A puanı aldı.

Natural Renewable Power, Esenboğa Elektrik ve Margün Power, 2022-2026 dönemi, sürdürülebilirlik hedef ve stratejileri doğrultusunda küresel ve ulusal paydaşlarla iş birliği yaparak, “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BM)” temelinde on evrensel unsuru esas alıyor. insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanı. Global Compact) ve sorumlu yatırım unsurlarını benimsemek ve ESG faktörlerini yatırım kararlarına entegre etmek için UNPRI imzacısı oldu.

Ürettiği yenilenebilir enerji için GCC ile karbon sertifikasyon çalışmalarını sürdüren Naturel Holding enerji şirketleri, faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını da ölçmekte ve 2024 yılında net sıfır karbon hedefi için çalışmaktadır. İştirakler de etkin KSS ve sürdürülebilirlik projeleri geliştirmeyi hedeflemektedir. proje kapsamını genişleterek ülke genelinde

Naturel Holding şirketleri sürdürülebilirlik konusunda Escarus’tan danışmanlık hizmeti alıyor. Şirket, bünyesinde bulundurduğu Sürdürülebilirlik Komiteleri ile kümenin sürdürülebilirlik hedef ve stratejilerini belirlerken, ESG kriterlerinin tüm süreçlere entegrasyonunu sağlamaktadır.

Sürdürülebilir kurumsal dönüşümü hızlandırmak için sürece sistematik yaklaşan kümelenme, çalışanları karar mekanizmalarında iç paydaş olarak dahil etmek ve bölümler arası iletişimi artırmak için Kurumsal Dönüşüm Komiteleri oluşturmuştur. Sürdürülebilirlik konusunda dış paydaşlarla iş birliğinin değerine inanan Naturel Holding, üyesi olduğu İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) bünyesinde “Yenilenebilir Enerji Alt Çalışma Grubu”nun kurulmasına öncülük etmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu